CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Ngày 19 tháng 1 năm 2008 Công ty In Tạp chí Cộng sản đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương Độc lập hạng ba.  Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã  nhiều lần thay đổi tên gọi và cơ chế quản lý để phù hợp và đáp ứng được nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
Các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty từng bước trưởng thành và phát huy được truyền thống của Công ty là “Đoàn kết khắc phục khó khăn – Hoàn thành nhiệm vụ”. Hiện nay công ty có 174 lao động với hơn 40 người có trình độ đại học, cao đẳng và hơn 100 người là công nhân kỹ thuật, đủ năng lực làm chủ các hệ thống thiết bị hiện đại mà công ty đã đầu tư trong những năm qua.

Ngoài nhiệm vụ in cuốn Tạp chí Cộng sản và chuyên san, chuyên đề của Tạp chí Cộng sản, công ty còn in gần 40 đầu các báo và tạp chí, trong đó có những ấn phẩm đòi hỏi chất lượng cao như Tạp chí Đông-Tây, Gia đình trẻ, Truyền hình, Sức mạnh số…

Năm 2007 công ty đã đạt doanh thu công in trên 70 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2006, tiền lương bình quân đạt gần 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ một nhà in nhỏ bé với thiết bị, công nghệ lạc hậu, trải qua bao thăng trầm, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty In Tạp chí Cộng sản đã không ngừng phấn đấu đưa Công ty trở thành một đơn vị vững mạnh với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân lành nghề luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất – kinh doanh cũng như chuẩn bị tốt để chủ động trong thời kỳ đất nước hội nhập kinh tế.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *